Навчання з питань цивільного захисту

Навчання з питань цивільного захисту регулюється:

- статтями 39, 40 та 91 Кодексу цивільного захисту України;
- Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444;
- Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819;
- Положенням про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженим наказом МВС від 21 жовтня 2014 № 1112, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2014 р. за № 1398/26175.

 Відповідно до вимог пункту 6 статті 40 та пунктів 2, 6 статті 91 Кодексу цивільного захисту України:

- допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання з питань цивільного захисту забороняється;
- особи керівного складу та фахівці суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три роки зобов’язані проходити навчання з питань цивільного захисту у відповідних навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту;
- перелік осіб, які проходять навчання з питань цивільного захисту, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік осіб керівного складу та фахівців суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які зобов’язані проходити навчання з питань цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819):

- керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту;
- працівники, яких призначено до складу формувань цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, таякі залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки;
- працівники диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;
- інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту;
- посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання незалежно від форми власності.

Особам, які пройшли навчання з питань цивільного захисту, видається посвідчення встановленого зразка, що мають єдину наскрізну нумерацію в ДСНС.

Зразок посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту

Перелік установ, які проводять функціональне навчання з питань цивільного захисту