ГоловнаБізнесуПожежна та техногення безпекаДослідно-випробувальна лабораторіяПослуги
 Версія для друку
Платні послуги дослідно-випробувальної лабораторії АРЗ СП Управління ДСНС в області

 

Дослідно-випробувальна лабораторія АРЗ СП Управління ДСНС України в Івано-Франківській області спроможна надавати такі види послуг відповідно до галузі атестації (свідоцтво про атестацію №ІФ 744 від 31.03.14 р., чинне до 14.02.2017 р.).

 

Визначення:

- якості піноутворювачів загального та спеціального призначення;

- якості вогнегасних порошків;

- температури спалаху та займання в відкритому тиглі;

- температури спалаху в закритому тиглі;

- групи горючості твердих речовин і матеріалів;

- пожежної небезпеки піротехнічних виробів побутового призначення;

- визначення вогнезахисних властивостей захисних засобів для деревини;

- визначення ефективності вогнезахисту деревини;

- визначення вогнезахисної здатності  вогнезахисних покриттів для будівельних конструкцій з дерева, металу або бетону;

- визначення якості вогнезахисного просочення текстильних матеріалів;

- пожежної безпеки іграшок та матеріалів, що застосовуються при їх виготовленні;

- вимірювання товщини захисного шару бетону;

- електротехнічні вимірювання (замірювання опору ізоляції електромереж і електроустат-кування до 1000 В).

- проведення перевірки технічного стану систем автоматичної пожежної сигналізації та інших автоматичних систем протипожежного захисту де використовуються автоматичні пожежні сповіщувачі.   

 

Також дослідно-випробувальна лабораторія АРЗ СП У ДСНС в Івано-Франківській області надає послуги щодо розроблення та виготовлення інструкцій про заходи пожежної безпеки та планів  евакуації  на випадок виникнення пожежі.

 

Для проведення випробувань (послуг) суб’єкту господарської діяльності рекомендовано:

З боку зацікавленої сторони (організації, установи, підприємства і т.п.) написати заяву на ім’я начальника Управління ДСНС в області з проханням проведення послуги, яку представити чи надіслати за адресою м. Івано-Франківськ, вул. І.Франка, 6 (канцелярія 3-ій поверх). Бажано в заяві вказати банківські реквізити та контактні телефони.

Скласти договір між сторонами: замовником (організація, установа, підприємство і т.п.) та виконавцем (АРЗ СП Управління ДСНС в області).

Акт здавання-приймання послуги за договором між сторонами.

 

З боку зацікавленої сторони (організації, установи, підприємства і т.п.) представити зразки продукції, яку необхідно випробовувати та копії нормативних документів (технічні умови, паспорт, акт відбору проб і т.п.) завірених печаткою (організації, установи, підприємства і т.п.).

 

У випадку звернення суб’єктів господарської діяльності до територіальних органів ДСНС України щодо проведення випробувань, які не належать до сфери компетенції підпорядкованих ДВЛ, є можливість проведення таких робіт Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту!

 

Примітка: за детальною інформацією звертайтесь в ДВЛ АРЗ СП У ДСНС в області

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 92 «а», (2-ий поверх), тел.: 0342 - 75-62-20.

 

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (ВИМОГИ ДО РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ ЇХ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ)

 

1) - п. 3.9 Правил пожежної безпеки в Україні застосування в будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки, забороняється. У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими властивостями стосовно їх пожежної небезпеки власник підприємства зобов’язаний заборонити їх застосування до з’ясування через відповідні установи та організації відомостей (показників) про їх пожежну небезпеку;

2) - ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва”. Він обумовлює вимоги до застосування на об’єктах тих чи інших матеріалів стосовно їх показників. Вимоги зазначених документів обґрунтовують необхідність проведення випробувань та повинні вказуватися у документах Державного пожежного нагляду (приписи, експертизи, висновки тощо).

3) - п. 6.3.6 Наказу МНС України №851 від 24.11.2008 року “Про затвердження Інструкції про порядок застосування і випробування піноутворювачів для пожежогасіння”

Випробування з визначення показників якості піноутворювача проводять після завершення гарантованого терміну його зберігання або через 12 міс. у разі відхилення від встановлених виробником умов зберігання незалежно від його природи, назви і марки, а потім через кожні 6 міс. Показники якості піноутворювачів та їх водних розчинів, які зберігаються у резервуарах стаціонарних систем пожежогасіння, повинні визначатися один раз на 6 міс., якщо галузевими нормативними документами з пожежної безпеки, погодженими в установленому порядку, не передбачаються інші терміни їх випробування (перевірки якості).

4) - гл. 13 Кодексу ЦЗ визначає вимоги до суб’єктів господарювання у частині дотримання пожежної безпеки при виробництві продукції та дотримання норм і правил щодо її пожежонебезпеки.

    Твіт